Historikk

I 1987 ble Kai og Anlegg Contracting AS etablert på Sortland i Vesterålen. Allerede fem år senere hadde selskapet posisjonert seg i markedet, i regionen, fått mange og store oppdrag og tredoblet antall ansatte. I 1993 endret selskapet navn til Kai og Anlegg Entreprenør AS. I 2016 kommer Kronsteingruppen delvis inn på eiersiden og KAE blir en del av et stort bygg- og anleggsfaglig nettverk i Kronsteingruppen AS sin operative entreprenørdrift.

Siden starten har KAE bygd betydelige 1500 meter kai, 100 meter bruer, 220 meter demninger og 350 meter kulverter i hele Nord-Norge. Fra selskapets første oppdrag med å bygge et stort kaianlegg på Værøy i Lofoten har KAE holdt kursen stødig gjennom svingningene til bransje og næringsliv og fortsatt å levere og ta spennende, utfordrende og store oppdrag, som anleggsoppdrag på Frøhvelvet på Svalbard og omfattende betongoppdrag i Russvik i Kjøpsvik hvor alt av betong, materialer og arbeidere kun kan fraktes inn til anlegget med båt og helikopter.

KAE er et selskap med vekstambisjoner. I 2016 omsatte selskapet for om lag 6 millioner og i 2018 kunne selskapet skilte med en omsetning på hele 41 millioner kroner, den største prosentvise veksten av alle NESO-entreprenørene i Nordland og Troms.