Kvalitet

Vi i Kai og Anlegg Entreprenør er opptatte av å ivareta både kundenes krav til kvalitet, kravene i plan- og bygningsloven og gjeldende teknisk forskrift.

Gjennom kompetanse, samhandling og innovasjon ønsker vi å gi samfunnet gode og varige konstruksjoner som gir  effektiv produksjon, sikkerhet og trygghet.

Vi jobber i hele Nord-Norge. Våre kunder er offentlige og private virksomheter som ønsker kai- eller anleggsprosjekter utført.

Din foretrukne partner

Kai og Anlegg Entreprenør ønsker å være en foretrukket partner for både det offentlige og private næringslivet på bakgrunn av: