Miljø

I Kai og Anlegg Entreprenør ønsker vi å ha så lite avtrykk på miljø og klima som mulig. Vi jobber  målrettet for effektiv materialutnyttelse, en forsvarlig avfallshåndtering og vi tar ansvar for vår miljøpåvirkning i hele verdikjeden.

Materialutnyttelse og materialvalg

I samarbeid med våre kunder forsøker vi alltid å velge bærekraftige materialer til våre prosjekter. I tillegg er vi svært opptatt av å ha en så materialeffektiv produksjon som mulig, både for å spare miljøet og minimere kostnadene for våre kunder.

Gjenbruk og ansvarlig avfallshåndtering

De produktene som fortsatt kan brukes etter endt prosjekt forsøker vi og ta vare på og gjenbruke. Det som blir igjen som avfall leveres til godkjent avfallsselskap for sortering, gjenvinning og avfallshåndtering. Ingen ting skal ligge igjenslengt etter oss.

Reduserte utslipp

Bygg- og anleggsnæringen står for en stor del av samfunnets energibruk og utslipp av CO₂. I Kai og Anlegg Entreprenør forsøker vi å redusere egne utslipp, og samtidig bruke fornybare energikilder. I tillegg bytter vi jevnlig ut vår kjøretøyflåte for å sikre at den er så energieffektiv som mulig.

Miljø er også en viktig årsak til at lokale styringsorganer og næringslivet i Vesterålen og Hålogaland burde velge lokale entreprenør når det er mulig. Det er både lite miljøeffektivt og kostbart for riksentreprenørene og flytte folk og utstyr fra sine sentrale depoter og ut i distriktene.

Havet

De siste årene har det vært mye fokus på forsøpling og plast i havet. Havet er selvsagt viktig for oss i Kai og Anlegg Entreprenør, siden vi kommer fra et lokalsamfunn uti havgapet hvor mange også lever av havet.

Det viser seg at den største andelen av avfallet som havner i havet, har blåst dit fra land. Industrianlegg, avfallsplasser, landbruket, private oppsamlingsplasser, hytter, hus og nettopp byggeplasser er eksempler på slike kilder. Søppel som ender opp i havet skaper store problemer for alle som lever i eller ved havet, både mennesker og natur. Vi er derfor opptatt av at på våre byggeplasser skal avfallet sorteres og håndteres – ikke ligge å slenge.

Miljøfyrtårn

Konsernselskapet Kronsteingruppen er sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi arbeider nå med at de øvrige driftsselskapene skal følge etter. På sikt er målet å miljøfyrtårn-sertifisere hele konsernet.