Kai Nordbase

Byggherre: Norbase
Lokasjon: Harstad
Periode: juni 2018 – feb 2019
Entrepriseform: Totalentreprise

Prosjektet omfattet bygging av 40 m betongkai
Kaien er fundamentert på stålrørspeler som er pelet til fjell. Dragere, støtteribber, skjørt og kaidekke ble bygget som elementer og heist på plass å så sammenstøpt.