Kai Skjervøy

Byggherre: Mowi Norge AS
Lokasjon: Skjærvøy
Periode: Juni 2018 – februar 2019
Entrepriseform: Totalentreprise

Prosjektet omfattet bygging av 32 m betongkai og 2 stk betongkummer for inntak av sjøvann og utslipp av avløpsvann til Mowi sitt nye settefiskanlegget.

Kaien er fundamentert på stålrørspeler som er pelet til fjell. Dragere, støtteribber, skjørt og kaidekke ble bygget som elementer og heist på plass å så sammenstøpt.