Kai Steinesjøen Egil Kristoffersen og Sønner AS

Byggherre: Egil Kristoffersen og Sønner AS
Lokasjon: Steinesjøen
Periode: 2020
Entrepriseform: Totalentreprise

Gammel kai var i dårlig forfatning. Denne ble delvis revet og ny kai ble etablert.