Selneselva Bru

Byggherre: Statens Vegvesen
Lokasjon: Sortland
Periode: mai 2018 – oktober 2018
Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Selneselva bru ligger på Fv. 820 like nord for Sortlandsbrua.
Gammel bru ble erstattet med ny bru i betong med felles bruplate for kjøreveg og g/s veg. Broen har et spenn på 12 meter, totallengde på 17 meter og ei bredde på 13 meter. Brutypen er slakkarmert landkarløs betongplatebru.